Sene Sonu Zümre Tutanağı

fg
…………………………………… LİSESİ

………-……… ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ

SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ:

TOPLANTI SAATİ:

TOPLANTIYA KATILANLAR:

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış
 2. ………-……… Eğitim-Öğretim Yılı Kimya dersi başarısının değerlendirilmesi
 3. Ders konularının işlenişi, yıllık plana uyumun değerlendirilmesi
 4. Klasik sınavlar ve YGS-LYS denemelerinin değerlendirilmesi
 5. Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi
 6. Etüt çalışmalarının değerlendirilmesi
 7. rehberlik servisiyle yapılan işbirliği
 8. “Danışman öğretmenlik” programının değerlendirilmesi
 9. Veli toplantıları / Bireysel Veli görüşmeleri
 10. Fen Bölümü toplantılarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi
 11. Okutulan ders kitapları, yardımcı kitaplar ve çalışma notlarının değerlendirilmesi.
 12. Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Okul Müdürü ………………………………………, yorucu ama mutlu ve başarılı bir öğretim yılı geçirildiğini belirten görüşleriyle toplantıyı açtı.
SINIFBAŞARILI ÖĞRENCİ SAYISIBAŞARISIZ ÖĞRENCİ SAYISI
9 A  
10 A  
11 A  
12 A  

 

 1. Tüm sınıflarda müfredat programı yıllık planda belirtildiği gibi işlenmiştir.
 2. Klasik sınavlar tüm sınıf seviyelerinde dönemde 2 tane olarak uygulandı.

YGS-LYS denemeleri dönem içinde ve dönemin sonunda yapıldı. Yapılan ilk denemeler sırasında öğrencilerin test çözme noktasında zaman sıkıntısı yaşadıkları gözlemlendi. İlerleyen denemelerde bu sıkıntının aşıldığı gözlendi.

 1. Tüm sınıflarda seçim yapan öğrencilere yıllık ödev verildi. Bu ödevler Mayıs ayının ilk haftasında toplandı. Değerlendirme şu şekilde yapıldı:

Teslim: 30 puan

İçerik: 20 puan

Yazı düzeni/titizlik: 10 puan

Sayfa düzeni: 10 puan

Kapak: 10 puan

Kaynak: 20 puan

Araştırma nitelikli yıllık ödevler, beklenilen titizlikte alınamadı. İnternetten kopyalayarak hazırlanan ödevler sebebiyle gelecek yıl araştırma ödevleri yerine deney düzeneği hazırlama gibi ödevler verilmesi planlanmıştır.

 1. Okul çıkışında düzenlenen etüt saatlerinde öğrenciler anlamadıkları konuları çalışmak üzere etütlere kaldılar, bu şekilde öğrencilerle bireysel ya da grup çalışmaları yapılmış oldu.
 2. İhtiyaç duyulduğunda öğrenci veya veliler rehberlik servisine yönlendirildi.
 3. Danışmanlık çalışmaları ile ilgili öğrencilerle öğle aralarında bireysel görüşmeler yapıldı. Velilerine gerekli görüldüğünde bilgi verildi.
 4. İlk dönem ve ikinci dönem 1’er kez veli toplantısı yapıldı. Bu veli toplantılarında katılan tüm velilere öğrencilerin akademik katılımları, çalışmaları ve davranışları konusunda bilgi verildi. Davranış problemi olan veya ders çalışmaktan kaçınan öğrenciler için velilerinden okula/öğretmene destek olma sözü alındı.
 5. Fizik ve Biyoloji öğretmenleriyle birlikte sene başında veya gerekli zamanlarda toplantılar yapıldı. Fen Bölümü olarak ihtiyaçlar belirlendi, sene içindeki geziler görüşüldü ve planlandı.
 6. Tüm sınıf seviyelerinde ders kitabı olarak MEB Yayınlarının kitapları kullanıldı. Bunların yanında her sınıf seviyesinde öğrencilere yardımcı kitaplar aldırıldı ve bunlar alıştırma/ödev çalışmalarında etkin olarak kullanıldı.
 7. Okul Müdürü ……………………………………… sağlıklı, mutlu ve güzel bir tatil dileyerek toplantıyı tamamladı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                       ………………………………

Kimya Öğretmeni                                                                Okul Müdürü

Bir cevap yazın