Namaz ve Namazda Okunan Dualar

 

Namaz, Müslümanların kurallarını yerine getirmek suretiyle yapmaları emredilen bir ibadettir. Namaz dini direğidir, Namaz kılan dinini kuvvetlendirir. Namazın kurallarına uygun şekilde kılınması gerekmektedir. Dolayısıyla namazın dışındaki (şartları) farzları olduğu gibi namazın içinde de (rükünleri) farzları vardır. Bunun dışında uyulması gereken vacipleri ve sünnetleri de mevcuttur. Tüm bunlara uyularak namazın kılınması icap etmektedir. Lokman Hakîm demiştir ki; “Ey oğlum! Namazı dosdoğru kıl. Şartlarına, rükünlerine, edeblerine riâyet ederek kıl. Çünkü namaz, dînin direğidir ve Allahü teâlâya münâcâttır (yakarıştır). Namaz insanı günahtan alıkoyup, kemâle (olgunluğa) kavuşturur.”

Namazın rükünleri arasında yer alan kıraat hususunda Müslümanların bilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunların başında namazda okunan sure ve dualar gelir. Bu hususlarda Namaz Suresi çalışmasından da detaylı malumat alınabilir. Fakat biz yeri gelmişken birkaç konuyu sizlere aktarmak istiyoruz. Namazın dosdoğru kılınması için kıraat esnasında okunacak dua ve surelerin doğru şekilde bilinmesi yahut ezberlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her Müslüman çocuklarını ilköğretim sıralarında iken cami veya Kuran kurslarına göndermek suretiyle bu ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. Çocukların namaz duaları ile namaz surelerini doğru şekilde ezberleyip öğrenmelerine gayret göstermektedirler.

Biraz önce de belirttiğimiz sayfada bu hassasiyet gözetilerek her bir namaz suresi veya namaz duasının Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ile Türkçe anlamını içeren sayfaların yapıldığını gözlemliyoruz. Örneğin, namaz duaları sayfasında namazda okunan tüm dualara yer verilmiştir. Namazda okunan bu dualar; Sübhaneke, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena ve Rabbenağfirli dualarıdır. Yanı sıra vitir namazında okunan kunut dualarını da yine buradan öğrenebilirsiniz.

Örneğin bu duaların ilki olan Sübhaneke duasını buradan öğrenebilirsiniz. Sübhaneke Duası sayfasından öğrenebileceğiniz bu dua bildiğiniz üzere, tüm namazların ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra okunur. Yine yatsı namazı ile teravih namazlarının ilk ve üçüncü rekatları ile cenaze namazında birinci tekbirden sonra okunur. Okunması sünnet olan bu duanın tüm Müslümanlar tarafından doğru şekilde bilinmesi önemlidir. Yine aynı şekilde diğer namazda okunan duaların öğrenilmesi önem arz etmektedir. Peki bu duaları nereden öğreneceğiz? Elbette www.namazsuresi.com sitesinden öğreneceğiz.

Bir cevap yazın