KİMYA 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (4)

57350

 1. Aşağıda verilen kimyasal türleri uygun şekilde atom, molekül, iyon ve radikal olarak sınıflandırınız.(20P)

Al+3    F.    Mg   NaCl  S  N  H2O  CO2  CO  Cl-

 

 

 

 1. 1H, 8O,  11Na, 20Ca, 18Ar atomlarının periyodik sistemde yerlerini bulunuz.(15P)

 

 

 1. HF ve NaCI moleküllerinin iyonik bağ mı kovalent bağ mı içerdiğini bulunuz.(10P)1H,9F,11Na,17CI

 

 

 1. Fiziksel ve kimyasal değişim tanımlarını yapıp, 2 şer örnek veriniz.(8P+2P)

 

 

 1. Aşağıdaki kaynama çiftlerinin kaynama noktaları arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız.(10P)
 2. a)    F2,CI2                                     1H,6C,9F,17CI,

 

 1. b)    CH4,CH3-CH3

 

 1. Hidrojen bağının tanımını yapınız.(10P)

 

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu belirtiniz. Yanlışları düzeltiniz. (15P)
 2. a)    NaCl= apolar
 3. b)    CI2=  polar
 4. c)    HCI=dipol dipol etkileşimleri
 5. d)    H2O= Hidrojen bağı
 6. e)   9F= metalik bağ

 

 1. Aşağıdaki tepkimelerin fiziksel ya da kimyasal olduğunu belirtiniz.(10P)
 2. a)    C2H5O6(g) = C2H5O6(s)+ 38,6kj/mol
 3. b)    N2(g)+ 942 kj/mol = 2N.(g)

 

Bir cevap yazın