KİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3)

122

S.1.) Aşağıdaki elementler ile sembollerini eşleştiriniz. (10p.)

Elementler                       Semboller

a)Sodyum                        1)Al

b)Azot                               2)C

c)Karbon                          3)N

d)Magnezyum                  4)Na

e)Alüminyum                    5)Mg

.                                          6)Ca

 

S.2.) Aşağıdaki ifadelerin doğru ( √ ) ve yanlış ( X ) olduğunu belirtiniz.

(……) Robert Boyle, fiziksel ve kimyasal yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılabilen maddeleri element olarak tanımlamıştır.(2p.)

(……) Simya, deneme ve yanılmaya dayanan çalışmaların olduğu , teorik temelli sistematik bilgiyi içermez. (2p.)

(……) Makedonyalı Aristo, bütün maddelerin altı elementten “gaz, ateş, toprak, tahta, hava ve su” oluştuğunu savundu.(2p.)

(……) Trakyalı Democritus; her maddenin bölünemeyen yapı taşları atomlardan oluştuğunu öne sürmüştür. (2p.)

(……) Miletli Thales; dünyadaki her şeyin sudan meydana geldiğini savunmuştur. (2p.)

 

S.3.) Aşağıdaki bileşik formülleri ile bilinen yaygın isimlerini eşleştiriniz. (10p.)

Bileşik                   Kullanım Alanı

a)HNO3                 1)Sönmemiş Kireç.

b)CH3COOH        2)Sönmüş Kireç

c)HCl                     3)Sirke Ruhu

d)CaO                   4)Tuz Ruhu

e)Ca(OH)2            5)Kezzap

.                              6)Zaç Yağı

 

S.4.) Aşağıdaki bileşik formülleri ile isimlerini eşleştiriniz.(10p.)

Bileşik Formülü              Bileşik İsimleri

a)P2S5                           1)Manganoksit

 1. b) MgO                           2)difosfor pentasülfür

c)Cu2O                           3)diazot pentaoksit

d)Na3N                           4)Magnezyumoksit

e)N2O5                           5)Sodyum azodür

.                                       6)Bakır(I)oksit

 

S.5.) Aşağıdaki ifadelerin doğru ( √ ) ve yanlış ( X ) olduğunu belirtiniz.

(……) Organik kimya oksijen, azot temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini inceler.(2p.)

(……) Daltona göre atom bölünemezdir. (2p.)

(……) Fizikokimya, kimyasal sistemlerde enerji-iş dönüşümlerini inceler. (2p.)

(……) Kütlenin korunum yasasını Proust bulmuştur. (2p.)

(……) Daltona göre bileşik oluşturan iki element arasında belirli bir oran bulunmaktadır. (2p.)

 

S.6.)

XY2      +    2A2B       ->   Y2A2     +   X(AB)2

10,8 gr.    13,2gr.             X gr.          12,5gr.

tepkime denkleminde oluşan Y2A2’nin kütlesi (X) kaç gramdır. (8p.)

 

 

 

S.7.) Fe ile N elementleri kütlece 7/4 oranında tepkimeye girerek FeN bileşiğini oluşturmaktadır.

Bu tepkimede 55 gram FeN bileşiği oluşturmak için,

 1. a) kaç gram Fe tepkimeye girer?

 

 

 1. b) kaç gram N tepkimeye girer? (8p.)

 

 

 

 

S.8.) Ca ve S atomlarından oluşan bir bileşiğin kütlece %40’ı S içermektedir. Bu bileşiğin 25gr.’da kaç gram Ca bulunur?(8p.)

 

 

 

 

 1. Soruyu aşağıdaki terimleri kullanarak tamamlayınız.

Element, Anyon, Katyon, Bileşik, Elektroliz, Simya, Analitik Kimya, Adli Kimya, Organik kimya, İyonik, Kovalent, Kök, Metal, Ametal, Atom, Fizikokimya, Boyle, Proust, Lavoisier, Dalton, Crooks

 1. a)    İki veya daha fazla element bir araya gelerek……………………………….. oluşturur.(2p.)
 2. b)    Maddenin kimyasal bileşenlerinin, niteliğini ve niceliğini inceleyen kimya bilim dalına ……………………………….. denir. (2p.)
 3. c)    Negatif yüklü iyona…………………….……………… denir.(2p.)
 4. d)    Metaller (bilgi yelpazesi. com) ile ametallerin elektron alış verişi ile oluşturduğu bağa, …………………….. denir. (2p.)
 5. e)    Sabit oranlar yasası, ………………………………. tarafından bulunmuştur. (2p.)

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

10) İlk kez Mısırlılar tarafından kullanılan Kimya terimi ne anlama gelmektedir?(4p.)

 1. A) Mavi Hava                  B)Ateş Kırmızı          C)Rüzgar

D)Renksiz Kaya             E)Siyah Toprak

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Al+3 ve S-2 iyonlarının meydana getirdiği bileşiğin formülüdür?(4p.)

 1. A) Al2S3        B)Al5S6           C) Al3S2

D)Al2S4                             E)Al3S3

 

12) Aşağıdakilerden hangisi ilk bulunan maddelerden birisi değildir?(4p.)

A)Demir                            B)Tunç                      C)Bakır

 1. D) Altın                E)Oksijen

 

13) Aşağıdakilerden hangisi simyacıların bulmak istediği bir madde olamaz? (4p.)

A)Ab-ı Hayat                    B)Altın                       C)Filozof Taşı

D)Sodyum                       E)Sonsuzluk İksiri

Bir cevap yazın