KİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (2)

12

1-)Simya ne demektir? Simyacıların uğraş alanları neledir? Ünlü simyacılara örnek (3 tane) veriniz.

 

 

2-) Aristo’ nun element diyagramına göre  X ve Y ile belirtilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?

image001

3-)Kimyanın anabilim dallarını verilen tanımlarla eşleştiriniz.

 

4-) Bileşiğin tanımını yapınız ve özelliklerini yazınız.

5-)Aşağıda formülleri verilen bileşikleri adlandırınız.

11

6-) Doğru ise “ D” ,yanlış ise “Y” olarak işaretleyiniz.

->    (   ) Simya bir bilim dalıdır.

->    (   ) Çözme, damıtma, mayalama gibi işlemler simyacılar tarafından kullanılmıştır.

->    (   ) Modern anlamda kimya biliminin kurucusu A.Lavoisier’ dir.

->    (   )N2, H2, O2, Cl2 bileşiklere örnektirler.

->    (   ) Bir bileşiğin yapısında en az üç farklı element bulunmalıdır.

 

7-) Boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.(15p)

Aristo tanımına göre demir katısı ……………………… ve kuru niteliklerini taşır.

Eski çağlarda yanma olayında maddenin yapısından ayrılıp gittiği varsayılan madde …………………..dur.

Elementleri ilk kez sembollerle gösteren bilim insanı………….. dır.

Simyacılar (bilgi yelpazesi. com) damıtma işlemi için ……….. kullanmışlardır.

Türk –İslam dünyasında Tıp Biliminin Kurucusu …………………dır.

 

😎 36 gram karbon (C), hidrojenle (H) birleşerek 40 gram bileşik oluşturmaktadır. Buna göre, bileşikteki hidrojenin kütlece %’si kaçtır?

 

 

 

 

 

9-) NO2 Bileşiğinde Azot ve oksijenin kütlece birleşme oranı nedir? (N:14, 0:16 )

 

 

 

 

 

10-) CH4 bileşiği ile C3H8  bileşiğindeki katlı oran nedir?

 

Bir cevap yazın