KİMYA 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (1)

yazili

  1. Fe2O3 ve C3H8 bileşiklerin birleşme oranlarını bulunuz. ( Fe: 56 , O: 16 , C: 12 , H: 1 )

 

  1. Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız.

KNO3 ………………………………………………….. , SnCrO4 ………………………………

 

NH4O , ……………………………….. , N2O5 ………………………………….

 

CO2 …………………………………….

 

  1. Eşit kütlede Magnezyum ve okjijen alınarak magnezyumoksit bileşiği oluşturuluyor. Artan madde miktarı oluşan bileşiğin kütlece % kaçıdır? ( Mg: 24 , O: 16 )

 

  1. Aynı koşullarda 10L X2 gazı ile 30L Y2 gazı tepkimesinden 20L Z gazı oluştuğuna göre Z gazının formülü nedir?

 

  1. X2Y5 bileşiğindeki atomların oranı X/Y  7/8 ‘dir. Eşit kütlede alınan X ve Y elementlerinden 108 gram X2Y5bileşiği elde edilirse hangi elementten kaç gram artar?

 

  1. Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + X + H2O reaksiyonunda X bileşiği nedir?

 

  1. X ve Y atomlarından oluşan iki farklı bileşiğin birincisinde kütlece %40 X , ikincisinde ise %60 X vardır. Buna göre Y atomlarının katlı oranlarını hesaplayınız.

 

  1. Katlı oranlar yasası nedir? NO2 ve N2O3 bileşikleri için oksijenin katlı oranını bulunuz.

 

  1. NH3 -> ( N )  ,   Mg(ClO3)2 -> ( Cl ) bileşiklerinde parantez içinde belirtilen atomların değerliklerini bulunuz.

 

  1. Simya neden bir bilim dalı değildir? Birkaç cümle ile açıklayınız.

 

Not Baremi: Her sorunun doğru cevap 10 puan olmak üzere toplam 100 puandır.

Bir cevap yazın