kimya

Çözünme Olayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere...