carbon 14

Tarihi Eserin Kaç Yıllık Olduğunu Öğrenme Yöntemi

Arkeolojik kazılarda ele geçen buluntuların bir kısmı, içinde karbon elementi bulunan çeşitli organik buluntulardır....