Kimya Nedir?

Kimya nedir?

Maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini,tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimyanın tanımını açarsak, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin hâlleriyle, Moleküller arası ve moleküller kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla da bağlantılıdır.

Kimya’nın ana alt bilim dalları şunlardır: analitik, anorganik, organik kimya fizikokimya ve biyokimya.

Kimya nerden gelmiştir?

Kimya sözcüğüyle simya sözcüğünün aynı kökten geldiği tahmin ediliyor. 17 yüzyılda kimya ve simya sözcükleri aynı bilimsel disiplini, “maddenin analizi, sentezini içeren çalışmaları” tanımlamak için ayırt edilmeksizin kullanılmıştır. Fakat 18. yüzyılda bu iki sözcük arasında bir ayrım gözetilmeye başlanmış, simya daha çok metalden altın yapmakla ilgili uğraşları tanımlamak için kullanıldı. Simya sözcüğünün Arapça al-kimia  sözcüğünden türediği, bu Arapça sözcüğünde Antik Yunanca himya metal eritmek anlamına gelen   sözcüğünden türediği tahmin edilmektedir.

Modern Kimya nedir?

Bu dönem 19. yüzyıl ve sonrasından itibarendir. Heinrich Geißler “1814-1879” 1854 yılında suyun en yüksek yoğunluğa 3.8 C° ulaştığını kendi icat ettiği bir mekanizmayla tespit etmiştir. “Zamanla bu sıcaklığın 3.98 C° olduğu gözlenmiştir”. Onun ardından Geisslerin icat ettiği vakum tüpüyle William Crookes atom teorisinde gelişmeler göstermiş ve Cathode ray’i keşfetmiştir.

Eugene Goldstein (1850-1930)’ın çalışmaları protonun varlığını kanıtlamıştır.J. J. Thomson (1856 – 1940) kendi atom modelini geliştirmiş ve 1906 yılında Nobel fizik ödülünü haketmiştir. Mendeleyev periyodik tabloyu 1869 yılında Kimyanın Prensipleri adlı eserinde yayınlamıştır. Bu periodik tabloda bilinen 63 elementi atom ağırlıklarına ve benzer özelliklerine göre sıralama yapılmıştır. Marie Curie (1867 – 1934) radyoaktiviteyi ve sonrasında Polonyum ve Radyum’u bulmuştur.1911 yılında Nobel kimya ödülünüde kazndı. Ernest Rutherford 3 çeşit radyoaktifliği alfa parçacığı (+), beta parçacığı (-) ve gama ışınını buldu. Bu gelişmelerin sonrasında ve öncesinde diğer  bilim insanlarının katkısıyla kimya bilimi günümüze kadar ulaşmıştır. 2011 yılı Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası kimya yılı ilan edildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir