Karışımları Ayırma Yöntemleri

0 Comments

Tanecik boyutları farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1-   Ayıklama 2-   Eleme 3-   Mıknatısla ayırma 4-   Süzme 5-   Santrifüjleme 6-   Diyaliz  7-   Süblimleşme 1-Ayıklama (KATI-KATI HETEROJEN KARIŞIM): Fındık, zeytin vb besin maddelerinin toplandıktan sonra iri olanların ya da dal yaprak vb diğer maddelerin ayıklanması gibi yöntemlerdir.   Ayıklama renk farkı, atıkların içinden metallerin mıknatıslanma ile […]

Katlı Oranlar Kanunu – Dalton

0 Comments

İki element arasında birden fazla değişik bileşik oluşuyorsa, elementlerden birinin sabit kütlesine karşılık diğer elementin kütleleri arasında belirli bir oran vardır.  Katlı Oranlar kanununu J. Dalton bulmuştur. NO2  ile  N2O3  bileşikleri arasındaki katlı oran; (NO2).2 → N2O4 (N2O3).1 → N2O3              Katlı oran; 4 / 3 Aynı işlem oksijen miktarları eşitlenerek yapılrsa katlı oran 3 / […]

Kömürün Özellikler ve Türleri

0 Comments

Kömür; genellikle bitkisel maddelerin ya da bitki parçalarının uzun yıllar boyunca tortul kayaçlar altında kalmasıyla oluşan bir maddedir. Doğada kil ve alüvyon gibi anorganik yapılı maddelerle karışım halinde bulunur. Bu yüzden organik ve anorganik olmak üzere iki bileşeni vardır. Halk arasında kara elmas olarak bilinir. Kömür esas olarak Karbon ve kül bileşenlerinden oluşur. Karbon bileşeni, saf […]

İyonik Bağ

0 Comments

İyonik bağ, zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür. En dıştaki yörüngeleri dolu olan atomlar oldukça kararlı durumdadırlar, başka atomlarla bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Sadece soygazların yörüngeleri tamamen doludur, diğer grupların dış kabuklarında eksik ya da fazla elektron bulunmaktadır. Oysa atom, tüm yörüngelerinin dolu olması yönelimindedir ve eğer dolu değilse bunu sağlamaya yönelecektir. Bu konumda atomun başına iki farklı […]

Kütlenin Korunumu Yasası

0 Comments

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Fakat bu kütle oldukça az olduğundan ihmal edilir. Tanım: Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplam, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya “Kütlenin Korunumu Kanunu” denir. […]