Kategori: Konu Anlatımı

Karışımları Ayırma Yöntemleri

Tanecik boyutları farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1-   Ayıklama 2-   Eleme 3-   Mıknatısla ayırma 4-   Süzme 5-   Santrifüjleme 6-   Diyaliz  7-   Süblimleşme 1-Ayıklama (KATI-KATI HETEROJEN KARIŞIM): Fındık,
Read More

Katlı Oranlar Kanunu – Dalton

İki element arasında birden fazla değişik bileşik oluşuyorsa, elementlerden birinin sabit kütlesine karşılık diğer elementin kütleleri arasında belirli bir oran vardır.  Katlı Oranlar kanununu J. Dalton bulmuştur. NO2 
Read More

İyonik Bağ

İyonik bağ, zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür. En dıştaki yörüngeleri dolu olan atomlar oldukça kararlı durumdadırlar, başka atomlarla bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Sadece soygazların yörüngeleri tamamen doludur, diğer grupların dış
Read More

Kütlenin Korunumu Yasası

Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Fakat bu
Read More